Έλληνες eTwinners

group-logo

Στην κοινότητα αυτή οι Έλληνες Πρεσβευτές σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης θα προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές και θα απαντούν σε τεχνικά ή παιδαγωγικά θέματα που αντιμετωπίζετε. A community run by the Greek ambassadors and NSS to offer support to the Greek eTwinners.

Latest updates