ASP netwerk Vlaanderen

group-logo

Scholen die lid zijn van het ASPnet zijn Unescoscholen, die de missie van Unesco onderschrijven en werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Het ASPnet telt meer dan 30 basis- en secundaire scholen en lerarenopleidingen in Vlaanderen en Brussel. Het engagement van een Unesco-school is gedragen door de ganse school. Het Vlaamse netwerk formuleerde vijf strategische doelstellingen. Met deze eTwinning Group werken we met name aan - interne en externe zichtbaarheid van de SDG's verhogen - professionaliseren van medewerkers m.b.t. het werken aan de SDG's via educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en wereldburgerschapseducatie (WBE)