Vzdelávareň

group-logo

Vzdelávareň slúži všetkým eTwinning učiteľom na Slovensku. Je to oficiálna skupina, ktorú vedie Národná podporná služba programu eTwinning na Slovensku v spolupráci s ambasádormi. V tejto skupine budeme zverejňovať všetky nahrávky nami organizovaných webinárov ako aj ďalšie podporné materiály pre úspešnú realizáciu eTwinning projektov.

Latest updates