eTwinning i nastava na daljinu

group-logo

Ovo je otvorena grupa koju organizuje eTwinning nacionalni tim Srbije se ciljem da pruži podršku vaspitačima i nastavnicima u procesu organizacije nastave na daljinu kao novog modela nastave, kao i u kombinaciji sa tradicionalnim načinom nastave u učionici. Ideja ove grupe jeste da učesnicima omogući da na jednom mestu mogu da nađu resurse na ovu temu, razmenjuju primere dobre prakse i usavršavaju svoje veštine za sprovođenje nastave na daljinu. Takođe, ova grupa želi da promoviše aktivnosti grupe Centralnog tima eTwinning at home and ... back to school i da organizuje tematski slične aktivnosti na srpskom jeziku.

Latest updates